Δημιουργία θετικών οργανισμών

Σχετικά με το πρόγραμμα

Οι θετικοί οργανισμοί καθορίζονται από αφοσιωμένους υπαλλήλους, άτομα με κουλτούρα συνεργασίας και δέσμευσης. «Μια θετική οργάνωση είναι ένα μέρος όπου οι άνθρωποι ευδοκιμούν καθώς εργάζονται και ως αποτέλεσμα είναι σε θέση να ξεπεράσουν τις προσδοκίες απόδοσης», (Καθ. Robert Quinn)

Είναι τα άτομα στο χώρο εργασίας μας γενικά υπερβολικά φορτωμένα η δεν χρησιμοποιούνται όπως πρέπει ή είναι πλήρως αφοσιωμένα και συνεχώς ανανεωμένα και με όρεξη για καλύτερα αποτελέσματα;

Παρά τις καλύτερες προθέσεις πολλών ηγετών, πρέπει να ερευνήσουμε για το πώς οι άνθρωποι μας περιγράφουν τον εαυτό τους ως «αναπτυσσόμενους μέσα στην εταιρία» για να συνειδητοποιήσουμε ότι οι περισσότεροι από εμάς έχουμε εξαντληθεί από την προσπάθεια να διαχειριστούμε καλύτερα τον διαρκώς συρρικνωμένο χρόνο μας, ενώ τα δυνατά μας σημεία παραμένουν ανεκμετάλλευτα.

Περιεχόμενα προγράμματος

 • Θετική σημασία και σκοπός
  • Έμφαση στο στόχο για την προώθηση της οργανωτικής δέσμευσης και αποτελεσμάτων
  • Βάλτε στον οργανισμό υψηλό σκοπό
  • Η άσκηση χειροτεχνίας εργασίας

 • Θετικές σχέσεις
  • Δημιουργία συνδέσεων υψηλής ποιότητας
  • Ψυχολογική ασφάλεια
  • Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ρωτήσετε
  • Κύκλοι αμοιβαιότητας

 • Θετικές πρακτικές
  • Παραδείγματα τι κάνουν οι θετικοί οργανισμοί για να ευδοκιμήσουν οι υπάλληλοί τους
  • Συναισθηματική νοημοσύνη και τρόπος βελτίωσής της
  • Το ακμάζον τρίγωνο

Δομή προγράμματος

 • 3 ημέρες σε αίθουσα, 18 ώρες (3X6)
 • 4 ημέρες on line, 18 ώρες (4X4,5)

Οφέλη για τους συμμετέχοντες

Οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να αναπτύξουν στρατηγικές για την ενίσχυση της εμπλοκής των εργαζομένων και να δημιουργήσουν μια κουλτούρα συνεργασίας και δέσμευσης. Επιπλέον, μπορούν να υιοθετήσουν πρακτικές τεχνικές για να δημιουργήσουν ένα θετικό οργανωτικό περιβάλλον στο οποίο οι εργαζόμενοι θα ευδοκιμήσουν και θα γίνουν μια καλύτερη έκδοση του εαυτού τους. Το ίδιο το πρόγραμμα είναι πολύ ενεργοποιητικό για τους συμμετέχοντες που φέρνουν φρέσκες και πρακτικές ιδέες στα καθήκοντά τους.

eudaimonia