Δημήτρης Μαυρομάτης

eudaimonia

Διευθυντής παραγωγής στη βιομηχανία κεραμικών (κατασκευή πλακιδίων) για 15 χρόνια.

Marketing Manager & Sales Professional με εμπειρία άνω των 25 ετών σε: Σχεδιασμό και υλοποίηση στρατηγικών μάρκετινγκ και πωλήσεων, ανάπτυξη νέων προϊόντων, ανάλυση αγοράς, σχέδια μάρκετινγκ, προϋπολογισμός, δραστηριότητες προώθησης, κανάλια διανομής, αξιολόγηση και εκπαίδευση ομάδας πωλήσεων, ανάπτυξη μάρκετινγκ Στρατηγικές διείσδυσης στις ξένες αγορές.

Πιστοποιημένος εκπαιδευτής και coach στους τομείς Ηγεσία, Πωλήσεις και Εξυπηρέτηση Πελατών.

Ειδικές γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με την εφαρμογή συμβουλευτικών πωλήσεων στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Αξιολογητής ψυχομετρικών εργαλείων αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού για προσλήψεις, εύρεσης ταλέντων, αποφάσεις επιλογής και προώθησης, προσδιορισμό υψηλών δυνατοτήτων και διαδοχή.