Η ευδαιμονία στο χώρο εργασίας

Σχετικά με το πρόγραμμα

Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται σε νέους εργαζόμενους και έχει σκοπό δια μέσου της πολύ καλής κατανόησης του εαυτού τους και της συμπεριφοράς τους να οραματιστούν και να στοχεύσουν το αύριο στον χώρο εργασίας τους χρησιμοποιώντας τις απαραίτητες δεξιότητες.

Περιεχόμενα προγράμματος

Ημέρα 1

Η αφετηρία – ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ

Το μονοπάτι της Ευδαιμονίας. Θα αξιολογήσουμε τον εαυτό μας και θα κατανοήσουμε την υπάρχουσα κατάστασή μας αναφορικά με δυνατά σημεία, ταλέντα αλλά και σκοτεινά αδύνατα, καθώς και τη συμπεριφορά μας

 • Ευδαιμονία, ευτυχία, ευζωία, και πως να τις πετύχουμε
 • Κατανόηση ότι η ευδαιμονία δημιουργείται μέσω της διάδρασης και όχι της απομόνωσης
 • Τρία επίπεδα αυτογνωσίας: Κεφάλι, Καρδιά, Χέρια
 • Αρετή, Φρόνηση και Χαρακτήρας πυλώνες Ευδαιμονίας
 • Ανεξερεύνητη Ζωή
 • Γνώση του εαυτού μας
 • Δρόμοι και εργαλεία αυτοαξιολόγησης:  Κατανόηση της υπάρχουσας κατάστασής
 • Ταλέντα και Δυνατά Σημεία: Συνειδητοποίηση των ταλέντων και των δυνατών σημείων, της αποστολής στη ζωή, των φόβων και των “τυφλών σημείων”.
 • Χαρακτήρας και Προσωπικότητα
 • Περιοριστικές πεποιθήσεις

 

Ημέρα 2

Που θέλουμε να πάμε – Το ταξίδι και τα εφόδια ΣΚΕΨΗ & ΠΡΑΞΗ

Θα μάθουμε πως οδηγούμαστε στην επιτυχία, τη σημασία των οραμάτων ονείρων και στόχων , τα εμπόδια στον σωστό τρόπο σκέψης

 • Όνειρα, στόχοι
 • Τα όνειρά μου ενάντια στις περιοριστικές μου πεποιθήσεις και μεροληψίες
 • Προκαταλήψεις, Κρίση & Λήψη Αποφάσεων: Εξερεύνηση των νοητικών λειτουργιών και των γνωστικών προκαταλήψεων που επηρεάζουν σημαντικά  τον τρόπο σκέψης μας
 • Μείωση των Προκαταλήψεων: Γνώση και χρήση τεχνικών μείωσης των νοητικών στρεβλώσεων που βελτιώνουν την ατομική και ομαδική λήψη αποφάσεων

 

Ημέρα 3

Που θέλουμε να πάμε – Το ταξίδι και τα εφόδια ΣΚΕΨΗ & ΠΡΑΞΗ

Θα μάθουμε απαραίτητες δεξιότητες όπως λήψη αποφάσεων, επίλυση προβλημάτων, επικοινωνία και δυναμικές ομάδων

 • Επίλυση Προβλημάτων και λήψη αποφάσεων
 • Αποτελεσματική Ομαδική Εργασία: Επισήμανση δυσλειτουργιών της ομάδας και εκμάθηση τρόπων βελτίωσης της ομαδικής εργασίας
 • Ενσυναίσθηση και επικοινωνία
 • Ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων για αποτελεσματική επικοινωνία
 • Ενεργητική Ακρόαση και τεχνικές εξάσκησης στις τεχνικές

 

Ημέρα 4

Είμαστε όλοι Ηγέτες – ΕΜΠΝΕΥΣΗ

Θα μάθουμε την ουσία της Ηγεσίας και πως μπορούμε να την κατακτήσουμε

 • Κατανόηση των συστατικών στοιχείων της ηγεσίας
 • Μέτρηση Ηγεσίας: Γνώση και ενσάρκωση των Πρακτικών, Δεσμεύσεων και Συμπεριφορών που καθιστούν τους ηγέτες εμβληματικούς
 • Η Καλύτερη Προσωπική Εμπειρία Ηγεσίας: Αναγνώριση της αρχής ότι η ηγεσία είναι μια επιλογή
 • Γίνομαι καλύτερος Ηγέτης: Παρουσίαση των ηγετικών ικανοτήτων
 • Εστίαση στις ηγετικές μας συμπεριφορές και δυνατότητες και απόφαση για το ποιοι θέλουμε να είμαστε

Οφέλη για τους συμμετέχοντες

Οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να αναπτύξουν τις κατάλληλες δεξιότητες στον χώρο της εργασίας τους με στόχο την γρηγορότερη εξέλιξη τους στις ιεραρχικές βαθμίδες.