Χρήστος Κ. Αγρόγιαννος

eudaimonia

Ο Χρήστος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Γερμανία. Είναι απόφοιτος της ΣΣΕ, τάξεως 86, τελειόφοιτος της ΝΟΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και πτυχιούχος Γερμανικής Φιλολογίας. Παρακολούθησε μετεκπαιδεύσεις σε Σχολεία της Γερμανίας, Ολλανδίας, Αμερικής, Βελγίου και στις Φιλιππίνες σε θέματα Διοίκησης και Ηγεσίας, Πωλήσεων και Διαπραγματεύσεων, Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού και Καθοδηγητικής Συμβουλευτικής. To 2001 αποφοίτησε από το Sales University IBM, La Hulpe, ως πιστοποιημένος εκπαιδευτής και καθοδηγητής για τον κύκλο εκπαίδευσης της IBM με διακριτικό τίτλο GSS (Global Sales School), στον οποίο συμμετέχει μέχρι και τώρα.

Διεθνής εισηγητής, καθοδηγητής (coach) και σύμβουλος ανάπτυξης προσωπικού και διαχείρισης απόδοσης σε πολυεθνικές εταιρείες ανά τον κόσμο σε θέματα Διοίκησης και Ηγεσίας, επικοινωνίας, δεξιοτήτων, πωλήσεων, διαπραγμάτευσης, εξυπηρέτησης πελατών, διαχείρισης απόδοσης και ανάπτυξης προσωπικού, αξιολογητής και σύμβουλος για στελέχη όλων των βαθμίδων εταιρειών, όπως την GM Europe, IBM EMEA and CEMA, Microsoft EMEA, Honeywell, PMI, Sony Europe, Unilever, Abbott, Lenovo, LiDL και ZIM.

Ο βασικός του σκοπός είναι να εμπνέει, να παρακινεί, να εμψυχώνει και να ενθαρρύνει τα άτομα και τις οργανώσεις να αλλάξουν, ώστε να βελτιώνεται τελικώς η εταιρική αλλά και η ατομική απόδοση και αποτελεσματικότητα.