Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους ηλικίας 16 έως 23 ετών ανεξάρτητα θέσης τους στην δευτεροβάθμια η τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι μια διαφορετική προσέγγιση σε αυτές τις ηλικίες με άξονες την πολύ καλή γνωριμία τους με τον εαυτό τους, την εισαγωγή δεξιοτήτων απαραίτητων για τη λειτουργία τους στα νέα δεδομένα της αγοράς και την ευαισθητοποίησή τους σε γενικά θέματα όπως επιχειρηματικότητα, περιβάλλον, κυκλική οικονομία.

Η πρόκλησή μας είναι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους νέους ανθρώπους να ευδοκιμήσουν στη ζωή τους μέσα από την καλλιέργεια και την εκπαίδευση τους, την κατανόηση των συνανθρώπων τους με τελικό στόχο να αναπτύξουν τη σκέψη τους, τις καλές πρακτικές, τις ικανότητες και την αυτοπεποίθησή τους.

Είναι μια πρόκληση επίσης για τις εταιρίες στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής τους ευθύνης να ασχοληθούν και να επενδύσουν στα παιδιά των εργαζομένων τους, στη νέα γενιά που έρχεται και η οποία θα αποτελέσει τα μελλοντικά στελέχη των εταιριών.

Τέλος δεν θα μπορούσαμε να αγνοήσουμε τους νέους εργαζόμενους κάτω των 30 ετών οι οποίοι έχουν ξεκινήσει να εργάζονται και χρειάζονται και αυτοί με τη σειρά τους να έχουν μια πολύ καλή κατανόηση του εαυτού τους, τους χειρισμούς των συμπεριφορών τους στη καθημερινή εργασία τους, τον τρόπο σκέψης και επίλυσης καθημερινών προβλημάτων. Τα προσαρμοσμένα για αυτούς μαθήματα της Ευδαιμονίας τους βοηθούν να εξετάσουν τις αποφάσεις τους για ηγεσία η οποία είναι επιλογή, την καριέρα τους και την ζωή τους μέσα από την ισορροπίας εργασίας και προσωπικής ζωής.