1ο

Ευδαιμονία: Το προσωπικό σου ταξίδι

Ευδαιμονία: Το προσωπικό σου ταξίδι (Online)

Ηλικίες 16-23
3 φορές*2 ημέρες (6 ημέρες)* 6 ώρες

Δια ζώσης

36

Διαδικτυακά

4

Σύνολο

40

ώρες

webinar/7 φορές*4 ώρες

Δια ζώσης

-

Διαδικτυακά

28

Σύνολο

28

ώρες

1ο

Ευδαιμονία: Το προσωπικό σου ταξίδι

Ηλικίες 16-23
3 φορές*2 ημέρες (6 ημέρες)* 6 ώρες

Δια ζώσης

36

Διαδικτυακά

4

Σύνολο

40

ώρες

Ευδαιμονία: Το προσωπικό σου ταξίδι (Online)

webinar/7 φορές*4 ώρες

Δια ζώσης

-

Διαδικτυακά

28

Σύνολο

28

ώρες

2ο

Ανακάλυψε τον εαυτό σου και... μεγάλωσε

Ηλικίες 16-23
3 ημέρες * 6 ώρες

Δια ζώσης

18

Διαδικτυακά

2

Σύνολο

20

ώρες

3ο

Η ηγεσία ως στόχος

Ηλικίες 16-23
3 ημέρες * 6 ώρες

Δια ζώσης

18

Διαδικτυακά

2

Σύνολο

20

ώρες

4ο

Δημιουργία Θετικών οργανισμών

20-30 νέοι εργαζόμενοι
3 ημέρες * 6 ώρες

Δια ζώσης

18

Διαδικτυακά

-

Σύνολο

18

ώρες

5ο

Η Ευδαιμονία στο χώρο εργασίας

Η Ευδαιμονία στο χώρο εργασίας (Online)

20-30 νέοι εργαζόμενοι
4 ημέρες * 6 ώρες

Δια ζώσης

24

Διαδικτυακά

-

Σύνολο

24

ώρες

webinar/5 φορές*4 ώρες

Δια ζώσης

-

Διαδικτυακά

20

Σύνολο

20

ώρες

5ο

Η Ευδαιμονία στο χώρο εργασίας

20-30 νέοι εργαζόμενοι
4 ημέρες * 6 ώρες

Δια ζώσης

24

Διαδικτυακά

-

Σύνολο

24

ώρες

Η Ευδαιμονία στο χώρο εργασίας (Online)

webinar/5 φορές*4 ώρες

Δια ζώσης

-

Διαδικτυακά

20

Σύνολο

20

ώρες