ΚΥΡΙΑΚΟΣ Θ.

eudaimonia

Αυτό που μου έχει μείνει περισσότερο από τη γνωριμία μας είναι το υπέροχο κλίμα που είχε δημιουργηθεί ανάμεσα μας λειτουργώντας σαν ομάδα ,αποτέλεσμα της σημασίας που έδινε ο κ. Δημήτρης στην ομαδικότητα και την επικοινωνία.

Άλλωστε πάντα μας έλεγε: «Το μεγαλύτερο πρόβλημα του ανθρώπου είναι η επικοινωνία».