ΘΟΔΩΡΗΣ Π.

eudaimonia

Ένα από τα καλυτέρα σεμινάρια που έχω παρακολούθηση. Τόσο η ποιότητα του υλικού όσο και οι άνθρωποι που ασχολήθηκαν με αυτό, κατάφεραν σε ένα διάστημα δυο μηνών να μεταλαμπαδεύουν τη γνώση τους και την εμπειρία τους σε εμάς. Επίσης μέσα σε αυτό το χρονικό περιθώριο δημιουργήθηκε μια απίστευτη ομάδα ανθρώπων όπου ο καθένας είχε διαφορετικά βιώματα αλλά καταφέραμε να συνεργαστούμε στο μέγιστο δυνατό. Είμαι ευγνώμον για τον καθένα από εσάς!