ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π.

eudaimonia

Ολοκληρώνοντας την παρακολούθηση της Ευδαιμονίας, είμαι ευχαριστημένος από τη γενικότερη θεματολογία που ακολουθήθηκε, η οποία ενδυνάμωσε τη σκέψη μου.

Ένα δυναμικό/διαδραστικό εργαλείο μάθησης που αποτέλεσε μηχανισμό βελτίωσης και συνέβαλλε στην προσωπική ανάπτυξη των εμπλεκόμενων.

Ο εκπαιδευτής (κ.Παπακωνσταντίνου) δημιουργούσε ευχάριστο κλίμα και ενθάρρυνε το διάλογο. Μέσω των συναντήσεων δόθηκε η ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων, γεγονός που βοήθησε στη ενίσχυση της ατομικής προσπάθειας του κάθε συμμετέχοντα στο κοινό μας σκοπό. 

Προσωπικά, μου άρεσε περισσότερο το κομμάτι που σχετιζόταν με τη διαχείριση των πόρων διαθέσιμων στον καθένα για τη  επίλυση κάθε είδους προβλημάτων, καθώς  οδήγησε στην ανάπτυξη λογικών προσεγγίσεων άμεσα εφαρμόσιμων στις καθημερινές μου καταστάσεις.