ΓΙΩΡΓΟΣ Ζ.

eudaimonia

Η “Ευδαιμονία’ ήταν ένα ξεχωριστό ταξίδι μέσα από το οποίο αναπτύξαμε δεξιότητες και γνωρίσαμε παραπάνω τον εαυτό μας. Πρόκειται για μια διαδικασία πολύ διαφορετική από αυτή που συναντά ο μέσος νέος/φοιτητής στο πανεπιστήμιο και μας επέτρεψε να σκεφτούμε και να δούμε την καθημερινότητα μας, την μελλοντική μας εργασία και τις προσωπικές μας σχέσεις με μια άλλη ματιά.