ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ

Ψάχνοντας για τον όρο «Ευδαιμονία» βρίσκουμε μόνο 2.180.000 αποτελέσματα !!!

Και εδώ χανόμαστε. Τι ακριβώς εννοούσαν οι αρχαίοι φιλόσοφοι με τον Αριστοτέλη (Ηθικά Νικομάχεια), τι εννοούν οι σύγχρονοι ψυχολόγοι, ποια είναι η σχέση της Ευδαιμονίας με τις απαραίτητες δεξιότητες που απαιτούνται σήμερα, τι μπορεί να σημαίνει ο όρος για τη γενιά Ζ.

Σύμφωνα με την Wikipedia η ευδαιμονία είναι η κατάσταση άνθισης, καλής τύχης ή επιτυχημένης κοινωνικής κατάστασης, περιλαμβάνει συχνά τον πλούτο και άλλους παράγοντες ανεξάρτητους από τον πλούτο σε ποικίλους βαθμούς, όπως η χαρά και η υγεία.

Ο Αριστοτέλης εννοούσε την πλήρη άνθηση της ανθρώπινης προσωπικότητας, την ολόπλευρη ενεργοποίηση των κυριότερων ανθρώπινων δυνατοτήτων.
Ευδαιμονία είναι επίσης η ύπαρξη στην ζωή. Αυτό σημαίνει προσωπική ανάπτυξη και κατανόηση του εαυτού μας και των στόχων μας.

Όταν δημιουργήσαμε την σειρά παρεμβάσεων για νέους «την δική μας Ευδαιμονία» είμασταν στην αφετηρία μιας δύσκολης τελικά προσπάθειας.

Σήμερα, κλείνοντας ένα ολόκληρο χρόνο και ευχαριστώντας τις εταιρίες οι οποίες μας εμπιστεύθηκαν παιδιά εργαζομένων τους, σχολές κυρίως στο εξωτερικό που μας έδωσαν την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τις παρεμβάσεις, τολμούμε να πούμε ότι
«Eudaimonia is not well being, is well doing».